ISRG Privacyverklaring Aanwerving

In deze Privacyverklaring Aanwerving wordt uiteengezet hoe de bedrijven die deel uitmaken van ISRG (CIF: B54544028) persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit is van toepassing voor sollicitanten, toekomstige werknemers, contractanten en werknemers.

ISRG Bedrijven:

Sprinter Megacentros del Deporte, S.L, CIF: B53404646 Adres: Avenida del Euro n. 2 - 03114 Alicante

​Sport Zone Canarias, S.L CIF: B76525617​ Adres: Avenida el Paso n.10, Edificio Multiusos, 1º planta. Polígono Industrial Majuelos. 38108 San Cristóbal de la Laguna- Tenerife

JD Spain Sports Fashion 2010, S.L, CIF: B54577275 Adres: Avenida del Euro n. 2 - 03114 Alicante

JD Canary Islands Sports, S.L CIF: B42574947 Adres: Avenida del Euro n. 2 - 03114 Alicante

Sprinter Pirineos S.L.U., L-716472V Adres: Avenida del Traves Nº31 90 La Massana, Principat de Andorra SportIbérica, S.A. CIF: PT501925937 Adres: Rua Soeiro Pereira Gomes lote 1 9B 1600-024 Lisboa

Bodytone International Sport S.L., CIF: B73591109 Adres: C/Legon Esquina camino del panderon Nº 4 30500 , Molina del Segura 30500 Murcia

SDSR Sports Division, SR, S.A. CIF: 503646776 Adres: Sonae Business Center, Sport Zone Piso 4º, Av. de Dom Mendo, 4470-038 Maia, Portugal

Deporvillage S.L. , CIF: B65272742 Adres: Cl Les Tines Num.32 08272 - (Sant Fruitos De Bages) – Barcelona

Sports Unlimited Retail B.V, CIF: 856176801601 Adres: Oosteinderweg 248b, 1432 AT Aalsmeer, Netherlands.

Waar verzamelt het bedrijf uw gegevens?

We verzamelen gegevens als onderdeel van het wervingsproces, wanneer u, of iemand die door u gemachtigd is, ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dit omvat de volgende bronnen:

U – wanneer u solliciteert op een vacature die wij op onze website plaatsen

Een wervingsbureau – wanneer u zich heeft geregistreerd bij een wervingsbureau die machtiging heeft tot uw CV of profiel om zo bij het desbetreffende bedrijf te solliciteren

Sociale media – waar u informatie beschikbaar hebt gesteld op een sociale mediasite (zoals LinkedIn)

Referentie – Wanneer we na toestemming van u referenties vragen en die vervolgens informatie deelt

Welke informatie verzamelen wij en waarvoor wordt die gebruikt?

Het bedrijf verzamelt een breed scala aan informatie over u, om het wervingsproces uit te voeren. De specifieke informatie kan worden teruggevonden in Bijlage 1.

Als u een baan wordt aangeboden en u deze accepteert, worden uw wervings gegevens opgenomen in onze HR-systemen en verwerkt in overeenstemming met de betreffende privacyverklaring voor werknemers.

Hoe beveiligen wij uw informatie?

De informatie die wij verwerken is te allen tijden beveiligd. Dit geldt ook voor gegevens die worden verwerkt via ons cloud-based applicant tracking system (ATS). De gegevens in het ATS zijn gecodeerd en alleen toegankelijk voor bepaalde personen binnen de HR- en recruitment teams. We bewaren ook informatie in onze interne IT-systemen.

Al onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met persoonsgegevens. Tevens is er een passend beleid en zijn er procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat dit regelmatig wordt gecontroleerd.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen om het wervingsproces te optimaliseren. 

Om dit te bereiken, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de ISRG-groep wanneer dat nodig is voor HR-, wervings-, administratieve en ondersteunende diensten.

Enkele van de derde partijen waarmee wij uw gegevens delen zijn referenten en dienstverleners in het kader van het wervingsproces. Wij streven ernaar om alleen informatie te delen met die organisaties die ook dezelfde waarborgen hebben ingevoerd als wij, om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Soms zullen deze derden uw gegevens buiten de lokale jurisdictie bewaren, en in dergelijke gevallen streven wij ernaar dat wij over passende waarborgen beschikken (inclusief contractuele verplichtingen met deze derden).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd, bewaren wij uw gegevens voor een periode van 12 maanden. Dit is om de volgende redenen:

  • Als het aanbod aan een succesvolle kandidaat niet doorgaat en we een aanstelling willen maken uit de bestaande sollicitaties;
  • Als er een aansluitende vacature ontstaat en wij denken dat dit voor u een geschikte baan is;
  • Als we juridische claims moeten verdedigen.

Wanneer deze periode van 12 maanden nadert, zullen wij contact met u opnemen om toestemming te vragen om uw gegevens voor een periode van 12 maanden te bewaren, bijvoorbeeld als zich een soortgelijke vacature zou voordoen.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden uw gegevens bewaard in overeenstemming met onze privacyverklaring voor werknemers.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de GDPR kan u

  • Toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens
  • Bezwaar maken tegen onze doeleinden van de verwerking van uw gegevens
  • Verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren
  • Verzoeken de verwerking van uw gegevens stop te zetten
  • Uw gegevens verwijderen
  • De portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aanvragen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: dataprotection@sprintersports.com

Verdere informatie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dataprotection@sprintersports.com

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verdere informatie

Screenshot 2023-06-30 12.12.53.png

* Houd er rekening mee dat als u met succes wordt aangeworven, deze bewaartermijn zal veranderen in de bijhorende privacyverklaring voor werknemers.